Let op! Aanpassing verskeersafsluiting!

LET OP AANPASSING!!! De verkeersafsluiting van de rijbaan Terp in Britswert duurt nog tot vrijdag 23 juli 2021.

Meer informatie over de verkeersstremming “Britswert, verkeersafsluiting Terp en deel Buorren, 10-05 t/m 23-07 2021” vindt u via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=88318 van het verkeersstremming platform Melvin en in de bijlage.

Contact

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Jan Vogel van het aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Nationale Zaaidag op 22 april.

De werkgroep ‘Libben yn ‘e tún’ heeft, in het kader van ‘ Voer de bij bij’, biologische zaaipakketten aangevraagd en gekregen.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan bij Wiepie Nauta ( telefoon 058-2501498), Hinke Bouma (058-2502952) of Berber Eppenga (058-2501576) een zakje zaad ophalen. Zaai-instructies kun je vinden op thepollinators.org/zaaien.

Op 22 april is het Nationale Zaaidag, een mooi moment om de bijen bij te voeren

Verkeersafsluiting Britswert

Britswert, verkeersafsluiting Terp en deel Buorren, 10-05 t/m 02-07 2021

Vanaf maandag 10 mei tot en met vrijdag 02 juli 2021 is de Terp en een deel van de Buorren, vanaf de kruising met de Terp tot aan Buorren 14, afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Britswert.jpg

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Terp en aan een deel van de Buorren, vanaf de kruising met de Terp tot aan Buorren 14, vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De aan het werk grenzende bewoners ontvangen een informatiebrief van de aannemer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door het aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema uit Grou. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Jan Vogel van het aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public

Met vriendelijke groet,

Ate Dijkstra

Gegevensbeheerder thema Wegen
T: 14 0515
E:
werkdagen: ma-di-wo-do-vrij