Timmerdorp ‘de Klomp’ 2018

 

 

 

 

 

 

Timmerdorp de Klomp 29-30 augustus 2018

Timmerdorp de Klomp is een tweedaagse incl. overnachting in tentjes  voor kinderen van groep 5 t/m 8. Het staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut. Vrijwilligers zien erop toe dat het bouwen veilig gebeurt.
Naast het timmeren en zagen organiseert de werkgroep in samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân en zwembad de Klomp uit Wommels  ook diverse sport- en spelactiviteiten.

Kinderen uit minimagezinnen mogen gratis meedoen

Deelname aan Timmerdorp kost €15 per kind. Voor kinderen uit een minimagezin is dit evenement gratis. Zij hebben thuis een brief met het aanmeldingsformulier ontvangen.

Opzoek naar vrijwilligers
Timmerdorp is op zoek naar vrijwilligers (18+) die de kinderen willen begeleiden bij het bouwen van de hutten. Bent of kent u een enthousiaste vrijwilliger? Geef u dan op via het aanmeldformulier of bij de een van de leden van de werkgroep bestaande uit: Thea Baarslag, Grietje Cartens, Hilda Finnema, Jet Reitsma en Karin Batteram.

Meer weten en aanmelden voor een Timmerdorp deze zomer?
Kijk voor meer informatie op sport.sudwestfryslan.nl. Op sport.sudwestfryslan.nl kunt u ook uw kind(eren) aanmelden voor Timmerdorp. Voor vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Buurtsportcoach via T: 06-46234064 of E:

Paardenmarathon Stal Okkema

Afgelopen zaterdag vond de 13e paardenmarathon ‘8 fan Jeth’ plaats in onze beide dorpen.
Met als hoogtepunt de prachtige  ‘walta state’ op Jeth als hindernis.
Het vele publiek en de schitterende weersomstandigheden zorgden ervoor dat het een zeer geslaagde dag werd.

Sponsoren, vrijwilligers, landeigenaren, buren, dorpsgenoten, deelnemers en bezoekers:

Allen hartelijk dank en tot volgend jaar!

Improvisatie workshop jeugd

Improvisatie workshop jeugd 27 mei

Op zondag 27 mei was er voor de jeugd van ca. 9 tot 14 jaar een workshop improvisatie, onder leiding van theaterdocente Marleen de Boer. De hele dag zijn Rikst, Else, Pelle, Sybe, Gerben, Marit, Fenna en Murk bezig geweest met improvisatie-opdrachten: zoals verboden te lachen, situaties blokkeren en accepteren. Aan het einde van de dag werd er een improvisatie-wedstrijd gehouden tussen 2 teams. Het was een hele gezellig en leerzame dag met enthousiaste deelnemers!

Toneelvereniging Vriendenkring