‘Klokken van troost en hoop’

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Ook de klokken van de kerken van Wiuwert en Britswert zullen te horen zijn.

Met deze klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vorm van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van de medemens.

Meedenken alternatief OV

Geachte heer, mevrouw,
 
Bussen die buiten de spits rijden zijn vaak (bijna) leeg. Dat is zonde. Daarom verandert buslijn 35, de bus tussen Franeker, Winsum en Sneek. Vanaf december 2020 wordt buslijn 35 een zogenoemde spitslijn. Dit betekent dat de bus in de spitsuren blijft rijden, maar in de daluren komt te vervallen. We nodigen u, als dorpsbewoner en/of busreiziger, van harte uit om mee te denken over alternatief vervoer tijdens de daluren.  
Datum:          
Donderdag 27 februari van 19.15 tot 21.30 uur
Locatie:         
MFC De Jister, It Hynstewaed 15 in Easterlittens
 
BûtenGewoan Berikber
Voor het project BûtenGewoan Berikber hebben we inwoners van Fryslân mee laten denken over het openbaar vervoer op het platteland. Hoe blijven dorpen bereikbaar? Wat willen de reizigers? Het eerste deel van dit project is afgerond in juli 2019. In 2020 veranderen buslijnen in Midden-Fryslân. Daarom starten we deze maand met het tweede deel. Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact op met Femke de Jong via of bel met 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.  

Graag tot ziens op donderdag 27 februari!    
Met vriendelijke groet,
namens Provincie Fryslân,    
Femke de Jong Projectleider BûtenGewoan Berikber  

Kunt u op 27 februari niet aanwezig zijn in Easterlittens? U bent op hetzelfde tijdstip ook van harte welkom op de bewonersbijeenkomst in De Trijesprong in Raerd op dinsdag 25 februari of in De Tysker in Easterwierrum op woensdag 26 februari.

Ontwikkeling streekschool

Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

Tijdens bijeenkomsten die aan het eind van 2019 in de scholen hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat één school opeen centrale plaats de sterkste mogelijkheid is om voor langere tijd kwalitatief goed onderwijs te behouden in deze regio. Hierbij is genoemd dat een streekschool met een ‘plattelands concept’ zeer gewenst is. Daarnaast zou het goed zijn wanneer meerdere organisaties aansluiten, zoals opvang, peuterspeelzaal en/of sport en muziekactiviteiten. Ook is tijdens de avonden naar voren gekomen dat de school groen en duurzaam zou moeten zijn, passend bij de huidige tijd.

De eerste uitdaging is om het concept te ontwikkelen en daarnaast goed onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een locatie. Hiervoor plannen de directie, MRren en dorpsbelangen afspraken met betrokken wethouder.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden over het verloop van dit traject.

Met vriendelijke groet,

De projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’