Verkoop toestellen speeltuin Britswert

De speeltuin van Britswert wordt gerenoveerd met gecertificeerde, veilige en uitdagende toestellen. De huidige toestellen zijn niet gecertificeerd en voldoen daarmee niet aan de eisen die een gemeente stelt. Hierdoor komen deze toestellen vrij voor de verkoop.

Klik op onderstaande link voor alle informatie omtrent de verkoop.

Energietransitie

11 mei 2020

Nummer: 028/WW

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 17 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig. 

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”

////////////////////////

Noot voor de redactie

Bel voor meer informatie met de perstelefoon van de gemeente Súdwest-Fryslân: 0515 – 48 45 48. Of stuur een e-mail naar .

*Update Verkeersstremming Britswert

De verkeersstremming ‘Britswert, verkeersafsluiting Terp en deel Buorren, 11-05 t/m 03-07 2020’ is vanaf heden ingetrokken. De geplande werkzaamheden gaan niet door.

*De herbestrating van Britswert wordt voor eerst uitgesteld. Nu bekend is dat er glasvezelkabel in Britswert komt vindt de gemeente het zonde om nu te investeren in de herbestrating. Een straat als de Buorren moet ca 20 jaar mee gaan, als deze binnen het eerste jaar alweer open moet voor een diepliggende kabel dan is de kans te groot dat de straat niet netjes zal blijven. De gemeente heeft besloten z.s.m. na de aanleg van de kabel te beginnen.

Anna Maria van Schurman Lezing

Anna Maria van Schurman Lezing door ‘Denker des Vaderlands’ Daan Rovers,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
donderdag 9 april 2020, 20.00 uur.

De titel van de lezing is ‘De stand van de democratie’. Zij vindt het huidige opinieklimaat ‘overprikkeld’. Roovers: ‘De pendel tussen zwijgen en overschreeuwen slaat naar dit laatste door’. Nieuwe en traditionele media spelen daarbij een belangrijke rol. Als het midden ondergronds gaat en brutalen de hele wereld hebben betaalt de democratie daarvoor volgens haar een hoge prijs. Vandaar Roovers’ keuze voor de uiterst actuele titel: ’De stand van de democratie’.

Daan Rovers vervult twee jaar lang de eretitel ‘Denker des Vaderlands’. Zij zet zich daarbij in voor ‘publiek denken’: politiek gaat volgens haar over ons, en de vragen die we daarbij stellen moeten weer onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven.
Als filosoof en (mede)auteur van het boek ‘Wij zijn de politiek’ (2019) en van het essay ‘Mensen maken; nieuw licht op opvoeden’ ontwikkelt zij manieren om mensen aan het denken te zetten. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is haar voornaamste drijfveer, en is op dit moment urgenter dan ooit. Daardoor leren we volgens haar ook ons persoonlijk leven beter te begrijpen. Zij doet dat als docent (Universiteit van Amsterdam), als programmamaker en spreker (Rode Hoed, omroep Human etc), als trainer en als schrijver.
Ze is de ‘grande dame’ van de publieksfilosofie, d.w.z. dat zij filosofische inzichten toegankelijk weet te maken voor een breed publiek.  Dat deed ze o.a. als hoofdredacteur van ‘Filosofie Magazine’. Vanuit die positie ontwikkelde zij vele nieuwe projecten, waaronder de Nacht van de Filosofie, Stand-up Philosophy, en de G8 van de Filosofie.

Toegangsprijs: € 5,00, te betalen bij de ingang. Kom op tijd want vol is vol. Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427. E-mail: .

Ook informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum .