Contributie Doarpsbelang

Achte ynwenners,

Onlangs heeft u in de brievenbus de vraag gekregen om een email adres aan te geven in verband met de contributie inning van het dorpsbelang. Door de coronacrisis lijkt het ons niet verstandig voor deze gegevens bij u aan de deur te komen.
Wilt u het strookje onderaan de brief, graag voor het weekend, bij één van leden van dorpsbelang inleveren?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bestuur dorpsbelang.
Pieter Teunis Hoogland.
Labadistendyk 20.

Ludieke (her)opening Natoerboarterstún Britswert door “Dhr M. Rutte”

Wanneer:       Zaterdag (burendag) 26 september, 15.00 uur
Waar:              De Terp te Britswert

“Grutsk” zijn wij op het feit, dat wij u kunnen mededelen dat natuurspeeltuin Britswert is gerenoveerd. De oude toestellen voldeden niet meer aan de huidige normen en kwaliteit en zijn vervangen door prachtige, gecertificeerde toestellen van duurzame materialen. Door te kiezen voor robuuste en natuurlijke materialen vormt dit met het parkje een uniek geheel en geeft naast veel speelplezier ook een prachtige aanblik van het dorp Britswert.

Ook door uw bijdrage heeft de commissie dit binnen 1,5 jaar kunnen realiseren. Daarom nodigen wij u, als belangrijke schakel of als sponsor/donateur van harte uit voor een ludieke opening van de speeltuin tijdens burendag op 26 september.

Voor het openen van de speeltuin hebben wij “Dhr M. Rutte en z’n speciale assistente” benaderd. Zij gingen graag op onze uitnodiging in en zullen acte de présence geven om de speeltuin feestelijk te openen.

Met speelse groet en tot ziens op 26 september,

Speeltuin Commissie Natoerboarterstún Britswert

Dukke van der Ende
Hendrik de Boer
Pieter-Teunis Hoogland

Leuk lesprogramma voor jeugd en tafeltennis

Heb je kinderen die graag tafeltennissen en die er graag alles van willen weten en van willen leren? Dan kun je meedoen aan het speciaal door de Nederlandse Tafeltennisbond opgezette programma Table Stars waar kinderen op een didactische en speelse manier de vele facetten van het best wel ingewikkeld effectspel onder de knie leren te krijgen.

Ook bij tafeltennisclub MTV’14 van Easterwierrum, Reduzum, Mantgum, Boazum,Wiuwert en Britswert en (verdere) omstreken kun je aan dat Table Stars-programma meedoen, globaal voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Nu is het wel zo dat MTV’14 momenteel helaas geen jeugdtrainer heeft, maar…… het Table Stars-programma zit zo in elkaar dat dankzij de handige lesmap iedereen – ook ouders/vrijwilligers die totaal geen verstand van tafeltennis hebben –het de kinderen kunnen bijbrengen.

Het benodigde materiaal is aanwezig
Dus ben je een heit of mem – of buurman of buurvrouw – die de kinderen graag het tafeltennissen leert, dan mag je gebruik maken van de tafels, netjes, ballen en batjes van tafeltennisclub MTV’14, in MFC De Tysker in Easterwierrum. Op welk tijdstip van de week je de Table Stars-training wilt geven is uiteraard in prima overleg te regelen.

Table Stars is hét lesprogramma van de Nederlandse Tafeltennisbond om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar te bereiken.Alle benodigdheden om met Table Stars aan de slag te gaan zijn aan te schaffen door MTV’14. Voorbeelden van gratis materialen zijn diploma’s, ballonen, stickers enniet onbelangrijk: deTable Stars lesmap.

Info bij:
Neem contact op met Johan Vogelzang van MTV’14 via of 058-2894432 als je kinderen hebt of kent die graag willen leren tafeltennissen. Johan is al voorzitter, webmaster, materialenman en ook nog tafeltennisser, dus hij heeft helaas zelf geen tijd voor het lesgeven aan de kids. Informeer ook gerust bij Willem Koopmans uit Britswert over hoe het er op de tafeltennisclub aan toe gaat.

Dankzij het lesmateriaal in de Table Stars-maphoef je als begeleider gelukkig geen kennis van tafeltennis te hebben.Iedereen kan het de kinderen daarmee op een leuke manier bijbrengen, dankzij dit geweldige initiatief van tafeltennisbond NTTB. Het is ideaal voor kleine clubs als MTV’14 die nog niet veel vrijwilligers hebben en het zorgt ervoor dat de kinderen de tafeltennissport technisch en tactisch wel meteen goed aanleren.

Dus ben je enthousiast, laat je horen!!